Danh sách các công ty trong tòa nhà Miss Áo Dài quận 1

Cập nhật: 2019-07-02 15:37:58

5/5 - 1 Bình chọn - 1093 xem

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG TÒA NHÀ MISS ÁO DÀI QUẬN 1

 

Tòa nhà Miss Áo Dài Building. Tòa nhà Miss Áo Dài Building thuộc chuỗi cho thuê văn phòng quận 1 tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1. Tòa nhà có kết cấu gồm 2 hâm - 13 tầng với tổng diện tích sử dụng lên đến 5200m2, trong đó diện tích cho thuê mỗi sàn là 400m2. Miss Áo Dài còn được trang bị các trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn của building cao cấp.

 

CÔNG TY TNHH CONY

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315371181

 

CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315293991

 

CÔNG TY TNHH NICE BÁN LẺ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314757344

 

CÔNG TY TNHH TOMORROW GROUP

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314852735

 

VPĐD TINK LABS

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314784387

 

VPĐD KIRIN ENGINEERING COMPANY LIMITED, TAIPEI BRANCH TẠI TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314787589

 

VPĐD F.B.A. GOMYL FALLPROTEC COMPANY LIMITED TẠI TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314788818

 

VPĐD CONY CO., LTD TẠI TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314793423

 

CÔNG TY TNHH ITALMEC VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314849669

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIÁ TRỊ BẬC NHẤT

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315232332

 

VPĐD TOKYO GAS ASIA PTE. LTD. TẠI TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315185611

 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ GIA

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315151771

 

ÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DREAM PLEX

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315117509

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THU NHIÊN

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315137696

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WECASH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315112645

 

CÔNG TY TNHH CONY

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315371181

 

CÔNG TY TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315293991

 

CÔNG TY TNHH NICE BÁN LẺ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314757344

 

CÔNG TY TNHH TOMORROW GROUP

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314852735

 

VPĐD TINK LABS

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314784387

 

VPĐD KIRIN ENGINEERING COMPANY LIMITED, TAIPEI BRANCH TẠI TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314787589

 

VPĐD F.B.A. GOMYL FALLPROTEC COMPANY LIMITED TẠI TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314788818

 

VPĐD CONY CO., LTD TẠI TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314793423

 

CÔNG TY TNHH ITALMEC VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314849669

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIÁ TRỊ BẬC NHẤT

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315232332

 

VPĐD TOKYO GAS ASIA PTE. LTD. TẠI TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315185611

 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ GIA

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315151771

 

ÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DREAM PLEX

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315117509

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THU NHIÊN

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315137696

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WECASH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315112645

 

CÔNG TY TNHH ROBOCASH VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 01, Tầng 11, Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung N, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315076820

 

CÔNG TY TNHH PERKFEC

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Miss Ao Dai, Số 21 đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315058807

 

CÔNG TY TNHH ATKINS ADVISORY

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, số 21, đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315064053

 

CÔNG TY TNHH CHUỒN CHUỒN

Địa chỉ: P. 1110, Tầng 11, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315031114

 

CÔNG TY TNHH MTV LOGISTICS

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314961413

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TROPIAD

Địa chỉ: Lầu 10 Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314958273

 

CÔNG TY TNHH SOWITEC VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314738380

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÁ XANH VINA

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314542243

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP ASEAN

Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314536602

 

CÔNG TY TNHH CNT TECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314506365

 

CÔNG TY TNHH GOPOMELO VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314431085

 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ LINKS VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 10 -12, tòa nhà Miss áo Dài, Dreamplex, số 21, đường Ng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314455103

 

CÔNG TY TNHH VENKAT

Địa chỉ: Tòa nhà Miss áo Dài, Dreamplex, tầng 10, 12, 21 đường Nguyễn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314443517

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỨC THỜI - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI QUẬN 1

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313506115-002

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚ GIA LINH

Địa chỉ: Tầng 10,Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314421376

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ RIOT GAMES

Địa chỉ: Phòng 1107, Tầng 11, Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Đường Nguyễn, Phường Bến Nghé , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314419070

 

CÔNG TY TNHH DESIGNGAGE

Địa chỉ: Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314402165

 

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TRUNG THỦY SAGRI

Địa chỉ: Tầng 13 Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314224963

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DRCOM VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 9, 10, 11, Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314071717

 

 Bài viết tổng hợp đầy đủ và chính xác danh sách các công ty trong tòa nhà Miss Áo Dài quận 1

 

Các bài viết liên quan: Danh sách các công ty trong tòa nhà MB Sunny Tower quận 1
                                 Danh sách các công ty trong tòa nhà Hoa Lâm Building quận 1
                                 Danh sách các công ty trong tòa nhà Empress Building quận 1

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DU LỊCH

Địa chỉ: P1102, tầng 11, tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314115379

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KAIDEN CORPORATE SERVICES PTE LTD THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Miss áo Dài, Số 21, Đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314136178

 

CÔNG TY TNHH WIZELINE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314158076

 

CÔNG TY TNHH EYESMART

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314138016

 

CÔNG TY TNHH INTER DESIGN

Địa chỉ: Lầu 10 Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314123901

 

CÔNG TY TNHH VIETSINGWORKS

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314111783

 

CÔNG TY TNHH NANA VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhá Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314099416

 

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TRUNG THỦY SAGRI

Địa chỉ: Tầng 13 Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313958418

 

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI IVY CARE

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313952293

 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VISTA

Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Miss áo Dài, số 21 đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313924754

 

CÔNG TY TNHH ULAB

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Miss áo Dài Building, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313882328

 

CÔNG TY TNHH TRUNG THỦY AGRI

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313865178

 

CÔNG TY TNHH TAPPCOMMERCE VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 9, Toà nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313857579

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DU LỊCH

Địa chỉ: Phòng 1102, Tầng 11, Toà nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313855042

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN T.N.T TRUNG THỦY

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313840832

 

CÔNG TY TNHH RYUKYU INTERACTIVE VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 1108, tầng 11, tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313828881

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÉT VUÔNG

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313814871

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TODDS REALTY VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310920800-001

 

CÔNG TY TNHH SPARK X LAB VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, Tầng 11, Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313767607

 

CÔNG TY TNHH SOPEC

Địa chỉ: Tòa nhà Miss áo Dài, tầng 10, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313745836

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CONSTRUCT PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 9,Tòa Nhà Miss áo Dài, Số 21, Đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313644852

 

CÔNG TY TNHH TENPOINT7 VIỆT NAM

Địa chỉ: tầng 11, Tòa nhà Miss áo Dài, số 21, đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313614230

 

CÔNG TY TNHH TRUNG THỦY AGRI

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313604514

 

CÔNG TY TNHH ORION

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313589337

 

THÔNG TIN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẤT ĐỘNG SẢN TRIBECA AVENUE

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313584681

 

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MAVERICK AVENUE

Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313560810

 

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN EMPIRE

Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313560867

 

THÔNG TIN CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BOARDWALK

Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313559163

 

THÔNG TIN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẤT ĐỘNG SẢN MANHATTAN AVENUE

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313545509

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DOA

Địa chỉ: Tầng 9, 10, 11, Tòa nhà Miss áo dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313523512

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO RABBAT

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313486571

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DR.COM VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 9-10-11, Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313413710

 

CÔNG TY CỔ PHẦN OFFPEAK VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 11, Phòng 1104, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313441997

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG TÍN

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313413460

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LANCASTER TÂN THUẬN

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313395476

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DREAM PLEX

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313392179

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SEN VIỆT BEAUTY

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313290480

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM SƠN KIM

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa Nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 3702055012-001

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CENTRAL PARK SHOES HK LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa Nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306379138

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ROYER SEA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313046274

 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KIM NGÂN HÀ - NHÀ HÀNG CORNER

Địa chỉ: Tầng hầm tòa nhà Miss áo Dài 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310713427-001

 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ NGÔI SAO VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0101491636-001

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH HANATOUR VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng số 501, Tầng 5, Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trun, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0105482449

 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIGOR HEALTH

Địa chỉ: Phòng 3, Lầu 2 Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308930336-001

 

CÔNG TY TNHH PULSE HRD

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312849430

 

CÔNG TY TNHH TRUNG THỦY LANCASTER

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312586710

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUSH CREATIVE

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312511264

 

CÔNG TY TNHH KYUDENKO VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa Nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311996464

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN T.N.T TRUNG THỦY

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311977221

 

CTY TNHH SARENS (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Tòa Nhà Miss Ao Dai 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311822355

 

CTY TNHH BK VIỆT NAM

Địa chỉ: Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311320161

 

CÔNG TY TNHH SARENS (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Tòa Nhà Miss Ao Dai, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310247053

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN THÙY ANH

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309869892

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐĂNG KHOA

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309444748

 

CÔNG TY TNHH VIGOR HEALTH

Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308930336

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ANH ĐÀO HÀN QUỐC

Địa chỉ: Tòa Nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305605715

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TÍN NGHĨA

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305358590

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Địa chỉ: Tầng 12-Tầng 13,Tòa nhà Miss áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302564235

 

Thông tin các công ty trong tòa nhà Miss Áo Dài sẽ được Office Saigon chúng tôi update thường xuyên nhất để có những thông tin mới nhất cho quý khách.

Danh sách này được tổng hợp bởi công ty TNHH Office SaigonDịch vụ văn phòng cho thuê chuyên nghiệp tại Tp, HCMDanh sách công ty trong tòa nhà miss áo dài sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên để các bạn có thể tham khảo tốt nhất. Nếu bạn có nhu cầu thuê văn phòng tại Miss Áo Dài building vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới.

 

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON

Đ/c: Tầng 24, Pearl Plaza Tower, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM

Hotline 1: 0987.11.00.11 - Hotline 2: 0938.339.086

Điện thoại: 028 730 88678 - MST: 0313305546

Email: info@officesaigon.vn - Website: www.officesaigon.vn