Mẫu hợp đồng lao động 2022 [BẢN ĐẦY ĐỦ NHẤT]

Cập nhật: 2023-11-23 14:33:27

5/5 - 2 Bình chọn - 7175 xem

Hợp đồng lao động là một trong văn bản pháp luật quan trọng, là thỏa thuận hợp hợp tác giữa người sử dụng lao động và người lao động. Dưới đây là mẫu hợp đồng lao động 2022 chuẩn nhất và đầy đủ nhất, Office Saigon xin mời bạn xem qua:

 

1. Hợp đồng lao động là gì?

 

Hợp đồng lao động là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

 

Giá trị của hợp đồng lao động trong các thỏa thuận viện làm là đảm bảo sự ràng buộc về công việc và trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp và ngược lại doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi của người lao động đã được thỏa thuận và ký kết trên hợp đồng lao động.

 

Thế nên, hợp đồng lao động phải được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động.

 

2. Các nội dung chính trong bản hợp đồng lao động

 

Quy định về nội dung chủ yếu của hợp đồng thuê lại lao động bao gồm những mục sau đây:

 

- Địa chỉ làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại. Nội dung công việc phải bao gồm yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;

- Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động thuê.

- Thời gian làm việc, nghỉ ngơi, điều kiện an toàn trong lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

- Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc việc làm nếu có

 

Lưu ý: Đối với thời hạn hợp đồng, pháp luật phân chia hợp đồng lao động thành 2 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn.


(1) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

 

(2) Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

 

Chính vì vậy, nội dung trong hợp đồng lao động của 2 loại hợp đồng này sẽ có vài điểm khác nhau. Mời bạn cùng tìm hiểu ngay bên dưới.

 

Mẫu hợp đồng lao động [BẢN ĐẦY ĐỦ NHẤT]

 

3. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng lao động xác định thời hạn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Số:.......................................

Hôm nay, ngày............... tháng............... năm...............

 

BÊN A (người sử dụng lao động)

......................................................................................................................................................

Chức vụ: ..................................................................................................................................... 

Đại diện cho đơn vị: (Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp)

..................................................................................................................................................... 

Địa chỉ:

......................................................................................................................................................
Điện thoại:.................................................................................................................................... 

Mã số thuế:................................................................................................................................... 

 

BÊN B (người lao động)

......................................................................................................................................................
Sinh ngày...........tháng........năm...........tại ...................................................................................

Trình độ đào tạo:..........................................................................................................................

Chuyên ngành đào tạo:................................................................................................................

Năm tốt nghiệp:..........................................................................................................................

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng:.....................................................................................

Địa chỉ thường trú tại:

......................................................................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân:........................................................

Cấp ngày ...........tháng........năm...........tại ...................................................................................

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều 1. Điều khoản chung

- Loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn

- Ký lần thứ:...................................................

- Thời hạn của Hợp đồng: ..........................................................................................................

- Từ ngày...............tháng..........năm................... đến ngày...............tháng..........năm...................

- Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có):.............................................................................

- Từ ngày...............tháng..........năm................... đến ngày...............tháng..........năm...................

- Địa điểm làm việc:(Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc trung ương) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Chức danh chuyên môn:............................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Chức vụ (nếu có):.......................................................................................................................

- Nhiệm vụ: (Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc: (Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính)

......................................................................................................................................................

- Thời giờ làm việc: 48 giờ/tuần

- Thời gian làm việc từ ngày thứ 2 đến sáng ngày thứ 7:
*Buổi sáng : 8h00 – 12h00
*Buổi chiều: 13h30 – 17h30
*Sáng ngày thứ 7: Làm việc từ 08h00 đến 12h00


- Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tuỳ theo nhu cầu của công việc. (Hoặc liệt kê những phương tiện làm tùy theo mỗi doanh nghiệp)

......................................................................................................................................................
 

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký kết hợp đồng làm việc

1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.

- Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC, văn hoá Công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách Công ty.

- Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.

- Thực hiện đúng cam kết trong HĐLĐ và các thoả thuận bằng văn bản khác với Công ty.

- Đóng các loại bảo hiểm, các khoản thuế,… đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và theo yêu cầu công việc. Trong trường hợp CBNV được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương, các quyền lợi khác được hưởng như người đi làm.

 

2. Quyền lợi:

a) Quy định lương

- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm:..................................................................................

- Mức lương chính (Ghi cụ thể mức lương):............................................................VNĐ/tháng.

- Bậc:......................., Hệ số lương............................................................

- Phụ cấp (nếu có) gồm (Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v...): ......................................................................................................................................................

- Lương hiệu quả (Ghi cụ thể cách xét và tính lương hiệu quả theo quy định của công ty, phòng ban nếu có) :

......................................................................................................................................................

- Công tác phí (nếu có):.................................................................VNĐ/tháng.

- Hình thức trả lương: Tiền mặt / chuyển khoản

- Thời gian trả lương: ..........lần vào các ngày.................. ......và ngày.....................hàng tháng.

- Thời gian tính nâng bậc lương (nếu có): .................................................................................

- Khoản trả ngoài lương (nếu có): ...............................................................................................

 

b) Các quyền lợi khác:

- Chế độ nâng lương: Theo quy định của Nhà nước và quy chế tiền lương của Công ty. Người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật và/hoặc không trong thời gian xử lý kỷ luật lao động và đủ điều kiện về thời gian theo quy chế lương thì được xét nâng lương.

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

......................................................................................................................................................

Ví dụ: Chế độ nghỉ: Theo quy định chung của Nhà nước

+ Nghỉ hàng tuần: 1,5 ngày (Chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật).

+ Nghỉ hàng năm: Những nhân viên được ký Hợp đồng chính thức và có thâm niên công tác 12 tháng thì sẽ được nghỉ phép năm có hưởng lương (01 ngày phép/01 tháng, 12 ngày phép/01 năm). Nhân viên có thâm niên làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

+ Nghỉ ngày Lễ: Các ngày nghỉ Lễ pháp định. Các ngày nghỉ lễ nếu trùng với ngày Chủ nhật thì sẽ được nghỉ bù vào ngày trước hoặc ngày kế tiếp tùy theo tình hình cụ thể mà Ban lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo trực tiếp.

- Khen thưởng: Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của công ty.

- Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm

......................................................................................................................................................

- Được hưởng các phúc lợi (nếu có) gồm:

......................................................................................................................................................

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Được tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày khi đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (Ghi cụ thể những quyền lợi khác trong mục này)

......................................................................................................................................................

 

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

 - Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc;

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

- Trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày của viên chức, phải tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc với viên chức trong trường hợp đơn vị sự nghiệp còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn

- Sử dụng viên chức để hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, phân công, tạm đình chỉ công tác...).

- Chấm dứt hợp đồng làm việc, kỷ luật viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản, hợp đồng có hiệu lực từ ngày… tháng.... năm ...................

Hợp đồng này làm tại..................., ngày ................... tháng...................năm...................

 

NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

[DOWNLOAD] MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN:

 

 

4. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng lao động không xác định thời hạn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Số:.......................................

Hôm nay, ngày............... tháng............... năm...............

 

Chúng tôi gồm:

BÊN A (người sử dụng lao động)

......................................................................................................................................................

Chức vụ: ..................................................................................................................................... 

Đại diện cho đơn vị: (Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp)

..................................................................................................................................................... 

Địa chỉ:

......................................................................................................................................................
Điện thoại:.................................................................................................................................... 

Mã số thuế:................................................................................................................................... 

 

BÊN B (người lao động)

......................................................................................................................................................
Sinh ngày...........tháng........năm...........tại ...................................................................................

Trình độ đào tạo:..........................................................................................................................

Chuyên ngành đào tạo:................................................................................................................

Năm tốt nghiệp:..........................................................................................................................

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng:.....................................................................................

Địa chỉ thường trú tại:

......................................................................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân:........................................................

Cấp ngày ...........tháng........năm...........tại ...................................................................................

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều 1. Nhiệm vụ hợp đồng

- Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn
- Địa điểm làm việc:(Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc trung ương)

......................................................................................................................................................

- Chức danh chuyên môn:............................................................................................................
- Chức vụ (nếu có):.......................................................................................................................

- Nhiệm vụ: (Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm)

......................................................................................................................................................
 

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc: (Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính)

......................................................................................................................................................

- Thời giờ làm việc: 48 giờ/tuần

- Thời gian làm việc từ ngày thứ 2 đến sáng ngày thứ 7:
*Buổi sáng : 8h00 – 12h00
*Buổi chiều: 13h30 – 17h30
*Sáng ngày thứ 7: Làm việc từ 08h00 đến 12h00


- Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tuỳ theo nhu cầu của công việc. (Hoặc liệt kê những phương tiện làm tùy theo mỗi doanh nghiệp)

......................................................................................................................................................
 

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký kết hợp đồng làm việc

1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.

- Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC, văn hoá Công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách Công ty.

- Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.

- Thực hiện đúng cam kết trong HĐLĐ và các thoả thuận bằng văn bản khác với Công ty.

- Đóng các loại bảo hiểm, các khoản thuế,… đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và theo yêu cầu công việc. Trong trường hợp CBNV được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương, các quyền lợi khác được hưởng như người đi làm.

 

2. Quyền lợi:

a) Quy định lương

- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm:..................................................................................

- Mức lương chính (Ghi cụ thể mức lương):............................................................VNĐ/tháng.

- Bậc:......................., Hệ số lương............................................................

- Phụ cấp (nếu có) gồm (Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v...): ......................................................................................................................................................

- Lương hiệu quả (Ghi cụ thể cách xét và tính lương hiệu quả theo quy định của công ty, phòng ban nếu có) :

......................................................................................................................................................

- Công tác phí (nếu có):.................................................................VNĐ/tháng.

- Hình thức trả lương: Tiền mặt / chuyển khoản

- Thời gian trả lương: ..........lần vào các ngày.................. ......và ngày.....................hàng tháng.

- Thời gian tính nâng bậc lương (nếu có): .................................................................................

- Khoản trả ngoài lương (nếu có): ...............................................................................................

 

b) Các quyền lợi khác:

- Chế độ nâng lương: Theo quy định của Nhà nước và quy chế tiền lương của Công ty. Người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật và/hoặc không trong thời gian xử lý kỷ luật lao động và đủ điều kiện về thời gian theo quy chế lương thì được xét nâng lương.

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

......................................................................................................................................................

Ví dụ: Chế độ nghỉ: Theo quy định chung của Nhà nước

+ Nghỉ hàng tuần: 1,5 ngày (Chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật).

+ Nghỉ hàng năm: Những nhân viên được ký Hợp đồng chính thức và có thâm niên công tác 12 tháng thì sẽ được nghỉ phép năm có hưởng lương (01 ngày phép/01 tháng, 12 ngày phép/01 năm). Nhân viên có thâm niên làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

+ Nghỉ ngày Lễ: Các ngày nghỉ Lễ pháp định. Các ngày nghỉ lễ nếu trùng với ngày Chủ nhật thì sẽ được nghỉ bù vào ngày trước hoặc ngày kế tiếp tùy theo tình hình cụ thể mà Ban lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo trực tiếp.

- Khen thưởng: Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của công ty.

- Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm

......................................................................................................................................................

- Được hưởng các phúc lợi (nếu có) gồm:

......................................................................................................................................................

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (Ghi cụ thể những quyền lợi khác trong mục này)

......................................................................................................................................................

 

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

 - Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc;

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của viên chức đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn

- Sử dụng viên chức để hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, phân công, tạm đình chỉ công tác...).

- Chấm dứt hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

 

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản, hợp đồng có hiệu lực từ ngày… tháng.... năm ...................

Hợp đồng này làm tại..................., ngày ................... tháng...................năm...................

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

[DOWNLOAD] MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN:

 

Những bài viết liên quan khác:
Những lưu ý cần kiểm tra trước khi ký hợp đồng thuê văn phòng
Hợp đồng văn phòng cho thuê song ngữ
Bí quyết cần biết để thương lượng kết thúc hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn
Mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng, tải mẫu hợp đồng thuê văn phòng

 

Bên cạnh việc thực hiện biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng, Quý khách hàng có nhu cầu sang nhượng văn phòng hoặc tìm kiếm văn phòng làm việc mới tại quận 3, văn phòng làm việc mới tại quận 4 hoặc cần tư vấn văn phòng làm việc phù hợp cho doanh nghiệp tại quận 10... vui lòng liên hệ với công ty TNHH Office Saigon theo hotline 0987 11 00 11 để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

 

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON – Cho thuê văn phòng chuyên nghiệp
Đ/c: Tầng 24, Pearl Plaza Tower, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TpHCM.
Hotline: 0987 11 00 11 – 0938 339 086
Email:info@officesaigon.vn - Website: www.officesaigon.vn
Để xem văn phòng bằng công nghệ thực tế ảo truy cập https://www.officesaigon.vn/office-vr360.html

Share this
Thu Vân

Đừng bao giờ đo lường bản thân bằng kỳ vọng của người khác hoặc để người khác xác định giá trị của bạn.

Theo dõi: Facebook Linkedin