Mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng đầy đủ nhất

Cập nhật: 2023-11-23 14:33:27

5/5 - 1 Bình chọn - 593 xem

Mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng giúp xác định phạm vi công việc, thiết lập điều khoản bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp có văn phòng cần sửa chữa và đơn vị thi công thiết kế. Đồng thời, hợp đồng cũng có thể linh hoạt bổ sung chi tiết phù hợp với từng văn phòng. Tham khảo và tải mẫu ngay!

Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng là gì?

Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng là văn bản giao kết mà đơn vị thi công cam kết thực hiện các công việc sửa chữa văn phòng theo yêu cầu, tiêu chuẩn và thời hạn đã thỏa thuận cho doanh nghiệp hoặc chủ thầu tòa nhà văn phòng. Trong quá trình này, doanh nghiệp sẽ thanh toán một giá trị hợp đồng đã đồng ý trước đó theo các điều khoản quy định.

Mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng có cấu trúc tương tự hợp đồng thi công công trình, nhưng tập trung vào việc sửa chữa và cải tạo các công trình văn phòng sẵn có để phù hợp với mục đích sử dụng hiện tại. Do đó, hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng cần xác định rõ ràng phạm vi và yêu cầu cụ thể, tránh xảy ra tranh chấp không đáng có.

✔️Tìm hiểu thêm: Bảng giá chi phí cải tạo văn phòng

 

hop-dong-sua-chua-van-phong
Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng là văn bản giao kết mà đơn vị thi công cam kết thực hiện các công việc sửa chữa văn phòng theo yêu cầu.

Tải mẫu hợp đồng sửa chữa văn phòng công ty chi tiết nhất

Mẫu hợp đồng này tuân theo các quy định hiện hành của pháp luật và có thể điều chỉnh tùy theo tình huống cụ thể. Để có một hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng hợp lệ và hiệu quả, bạn chỉ cần điền các thông tin cần thiết và ký tên. Dưới đây là mẫu hợp đồng rút gọn, bạn có thể tải mẫu chi tiết tại cuối bài viết!


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA VĂN PHÒNG

Số: …….

Căn cứ nhu cầu của bên A và khả năng của bên B.

Hôm nay, ngày .............. tháng .............. năm .............., hai bên gồm có:

BÊN A: …….

Điện thoại: ..............
Tài khoản: ..............
MST: ..............
Đại diện: ..............
Chức Vụ: ..............

Và BÊN B: ..............

Điện thoại: ..............
Tài khoản: ..............
MST: ..............
Đại diện: ..............
Chức Vụ: ..............

Chúng tôi đồng ý ký hợp đồng này với nội dung như sau:

Điều 1: Phạm vi công việc

1.1. Bên B cam kết thực hiện công việc sửa chữa văn phòng của Bên A tại địa điểm .............. dựa trên chi tiết và mô tả cụ thể được thể hiện trên bản vẽ và bảng báo giá đã được Bên A chấp thuận vào ngày .............. tháng .............. năm .............. và đính kèm trong hợp đồng này.

1.2. Mọi thay đổi liên quan đến Công Trình phải được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý của cả hai bên.

Điều 2: Thời hạn thi công sửa chữa văn phòng

2.1. Bên B sẽ bắt đầu công việc khi nhận được thanh toán lần 1, bản vẽ đã được ký duyệt, xác nhận mẫu vật liệu và khi Bên A bàn giao mặt bằng.

2.2. Dự kiến công việc sẽ hoàn thành trong vòng 04 tuần.

2.3. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn, cả hai bên sẽ ký biên bản bàn giao công việc.

2.4. Mọi thay đổi về thời hạn cần phải được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý của cả hai bên.

Điều 3: Giá trị hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng

3.1. Giá trị hợp đồng được quy định như sau:
Giá trị hợp đồng: .............. đồng
Thuế giá trị gia tăng 10%: .............. đồng
Tổng cộng: .............. đồng
Bằng chữ: ..............

3.2. Giá trị hợp đồng có thể điều chỉnh tùy theo khối lượng công việc thực tế mà Bên B đã thực hiện, dựa trên bảng báo giá có thể điều chỉnh theo thỏa thuận giữa hai bên.

3.3. Mọi thay đổi liên quan đến bảng báo giá phải được thực hiện bằng văn bản và được cả hai bên đồng ý.

Điều 4: Phương thức và điều kiện thanh toán

4.1. Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo các bước sau:
4.1.1. 50% sau khi hợp đồng được ký kết.
4.1.2. 50% sau khi công trình được nghiệm thu và bàn giao.

4.2. Mọi công việc phát sinh sau thời hạn sẽ được thanh toán như sau:
4.2.1. 50% giá trị công việc phát sinh trong vòng 3 ngày kể từ ngày hai bên ký kết thỏa thuận bảng báo giá cho công việc phát sinh.
4.2.2. 50% giá trị công việc phát sinh trong vòng 3 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản bàn giao công việc phát sinh.
4.2.3. Thanh toán có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 5: Bảo hành

5.1. Thời gian bảo hành kéo dài trong vòng 12 tháng tính từ Ngày Kết Thúc, dưới điều kiện bình thường.

5.2. Trong thời gian bảo hành công trình, nếu xảy ra sự cố tại Bên A, Bên B cam kết gửi nhân viên chuyên trách để tiếp nhận thông tin và đề xuất giải pháp xử lý trong vòng 01 ngày kể từ ngày Bên A thông báo về sự cố.

Điều 6: Trách nhiệm của hai bên trong hợp đồng sửa văn phòng

6.1. Trách nhiệm của Bên A:
6.1.1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết và cung cấp tất cả yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B tiến hành thi công.
6.1.2. Thực hiện nghiệm thu và xác nhận hoàn tất công trình trong thời hạn được quy định tại Điều 2.3 ở trên.
6.1.3. Thực hiện thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng hạn, theo thỏa thuận tại Điều 4.

6.2. Trách nhiệm của Bên B:
6.2.1. Bên B cam kết thực hiện công trình đúng thời hạn. Bên B chỉ có quyền gia hạn thời hạn trong các trường hợp sau:
(a) Chấp thuận việc trễ của Bên A đối với bất kỳ thay đổi liên quan đến công trình, bản vẽ, bảng báo giá và giá trị hợp đồng nếu có thay đổi trong thời hạn.
(b) Quyết định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền do Bên A không thu được các giấy phép liên quan đến việc thực hiện công trình.
(c) Do các nhà cung cấp do Bên A chỉ định giao hàng trễ.
6.2.2. Tiến hành các công việc cho Bên A theo đúng bản vẽ kỹ thuật, số lượng và chất lượng đã được cả hai bên đồng thuận.

Điều 7: Khoản phạt và bồi thường hợp đồng sửa chữa cải tạo văn phòng

7.1. Trong trường hợp Bên A không thanh toán đúng hạn như quy định tại Điều 4 của hợp đồng này, Bên A sẽ phải trả số tiền tương đương với lãi suất cho vay của Ngân hàng Vietcombank TP. HCM nhân với số ngày và số tiền chậm thanh toán vào thời điểm thanh toán.

7.2. Nếu một trong hai bên tự ý hủy hợp đồng sau khi hợp đồng đã được ký kết và có hiệu lực, bên đó phải bồi thường cho bên kia chi phí quản lý bằng 5% giá trị hợp đồng và tất cả các thiệt hại phát sinh (nếu có).

Điều 8: Đình chỉ và chấm dứt hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng

8.1. Ngoài các quy định tại Điều 7 trước đây, bất kỳ bên nào có quyền tạm dừng toàn bộ hoặc một phần nào đó của hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng này nếu bên kia vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng và tiếp tục vi phạm trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được thông báo vi phạm bằng văn bản.

Điều 9: Điều khoản chung

9.1.  Hai bên cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Nếu có phát sinh tranh chấp, xung đột giữa bên A và bên B, hai bên sẽ giải quyết thông qua đàm phán hòa giải. Nếu tranh chấp không thể giải quyết thông qua đàm phán, hợp đồng sẽ được chuyển đến Tòa án Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

9.2. Cả hai bên đồng lòng cam kết bảo mật và không tiết lộ thông tin về việc ký kết hợp đồng cho bên thứ ba.

9.3. Những vấn đề không được quy định trong hợp đồng này sẽ tuân thủ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.

9.4. Hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt và 02 bản bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 03 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Bất kỳ sự chỉnh sửa và/hoặc bổ sung nào trong hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản (phụ lục hợp đồng) và ký kết bởi cả hai bên.

9.5. Các phụ lục hợp đồng này được xem như một phần không thể tách rời của hợp đồng.

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA VĂN PHÒNG

 

Tải mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng chi tiết

 

Đặc điểm mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng

Mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng thường mang các đặc điểm sau:

 • Hợp đồng trọn gói: Bên nhận thầu chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình, bao gồm thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, nhân công và các chi phí khác để hoàn thành dự án theo yêu cầu của bên chủ thầu.
 • Hợp đồng theo đơn giá: Giá trị hợp đồng được xác định dựa trên khối lượng công việc và giá từng hạng mục đã được định rõ.
 • Rủi ro cao: Hợp đồng này có rủi ro lớn vì nhiều yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến quá trình thi công, như thời tiết, tình trạng cơ sở vật chất, sự cố kỹ thuật, tranh chấp lao động, biến động giá cả thị trường…
 • Tuân thủ pháp luật: Hợp đồng này phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường, thuế, hóa đơn.
sua-chua-van-phong
Đặc điểm mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng

Mục đích của hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng làm việc

Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng cũng có mục tiêu chung với các loại hợp đồng khác:

 • Bảo vệ quyền và trách nhiệm của hai bên trong quá trình thi công văn phòng.
 • Dùng làm cơ sở để giải quyết xung đột nếu có.
 • Ghi nhớ các điều khoản và điều kiện thỏa thuận.
 • Dùng cho kiểm tra và nghiệm thu công trình sau khi hoàn thành.

Ngoài ra, mục tiêu đặc biệt và quan trọng nhất của hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng là đảm bảo rằng quá trình cải tạo và sửa chữa diễn ra đúng yêu cầu và hiệu quả.

mau-hop-dong-thi-cong-sua-chua-van-phong
Mục đích của hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng làm việc.

Luật nào điều chỉnh hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng

Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng vừa là loại hợp đồng dịch vụ vừa là hợp đồng xây dựng liên quan đến các hoạt động sửa chữa công trình. Do đó, hợp đồng này được điều chỉnh bởi các luật sau:

 • Bộ luật dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) quy định về các quy tắc chung và các loại hợp đồng dân sự, trong đó có hợp đồng dịch vụ.
 • Luật thương mại 2005 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2006) quy định về các quy tắc chung và các loại hợp đồng thương mại, trong đó có hợp đồng xây dựng.
 • Luật xây dựng 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) quy định về các quy tắc chung và các hoạt động xây dựng, trong đó có hoạt động sửa chữa công trình.

LƯU Ý:

Hiện không có sẵn một mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng cụ thể cho doanh nghiệp. Việc soạn thảo hợp đồng sẽ tuân theo các nguyên tắc chung của một hợp đồng và sẽ tùy chỉnh linh hoạt dựa trên yêu cầu cụ thể của từng văn phòng và các hạng mục công việc cần thi công. Bạn nên tham vấn Luật sư trước khi sử dụng chính thức mẫu hợp đồng này.

Do đó, trước khi ký kết, hãy chắc chắn bạn đã đọc kỹ và thảo luận các điều khoản hoặc tham vấn Luật sư trước khi ký hợp đồng.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc một nhân viên tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0987110011 hoặc email info@officesaigon.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và vấn chi tiết hơn để bạn có thể thuê được một không gian làm việc phù hợp nhất.

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON – Cho thuê văn phòng chuyên nghiệp
Đ/c: Tầng 24, Pearl Plaza Tower, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TpHCM.
Hotline: 0987 11 00 11 – 0938 339 086
Email:info@officesaigon.vn - Website: www.officesaigon.vn

Share this
Thu Vân

Đừng bao giờ đo lường bản thân bằng kỳ vọng của người khác hoặc để người khác xác định giá trị của bạn.

Theo dõi: Facebook Linkedin