Danh sách các công ty trong tòa nhà Gelex Tower quận Cầu Giấy

Cập nhật: 2019-09-16 17:08:12

4/5 - 4 Bình chọn - 2332 xem

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG TÒA NHÀ GELEX TOWER QUẬN HAI BÀ TRƯNG

 

Tòa nhà Gelex Tower có lợi thế rất lớn trong số các toà Cho thuê văn phòng Hai Bà Trưng bởi vị trí đắc địa khi tọa lạc tại điểm giao cắt của 3 tuyến phố Lê Đại Hành, Hoa Lư, Đoàn Trần Nghiệp. Gelex Tower được xây dựng trên diện tích tổng thể 18.300m2, bao gồm 22 tầng nổi và 3 tầng hầm. Diện tích cho thuê mỗi sàn khoảng 600m2, trong đó có thể linh hoạt phân chia thành các diện tích cho thuê văn phòng nhỏ từ 100m2 trở lên đáp ứng nhu cầu thuê đa dạng của khách hàng.

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VJC - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà GeLex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0313378784-001

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN NGUYÊN

Địa chỉ: Phòng 904, Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108101564

 

CÔNG TY TNHH ISO TECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108098960

 

CÔNG TY TNHH ELECTRIC DAE IL VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, tầng 9, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành,, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108177700

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TTC VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, toà nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108028515

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DIGISCIONS VIỆT NAM

Địa chỉ: P904, tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108024581

 

CÔNG TY TNHH THE MOVING

Địa chỉ: Phòng 904, tòa nhà Gelex Tower , số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0108002676

 

CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0100105510-002

 

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH VIETBEKO

Địa chỉ: Phòng 14, 03, lầu 14, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0313518840-001

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BELINK

Địa chỉ: Phòng 904, tòa nhà GELEX TOWER, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0107810751

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG GELEX

Địa chỉ: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0107652657

 

THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN GANGNAM LINE

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0107103255

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO SINH

Địa chỉ: Phòng 10-04, tầng 10, tòa nhà VP GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0107085824

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ THÁI XUÂN

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 4201604023-002

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ASTELLAS PHARMA SINGAPORE PTE. LTD. TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0106869791

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VJC - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà GeLex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0313378784-001

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN NGUYÊN

Địa chỉ: Phòng 904, Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108101564

 

CÔNG TY TNHH ISO TECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108098960

 

CÔNG TY TNHH ELECTRIC DAE IL VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, tầng 9, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành,, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108177700

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TTC VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, toà nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108028515

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DIGISCIONS VIỆT NAM

Địa chỉ: P904, tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108024581

 

CÔNG TY TNHH THE MOVING

Địa chỉ: Phòng 904, tòa nhà Gelex Tower , số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0108002676

 

CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0100105510-002

 

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH VIETBEKO

Địa chỉ: Phòng 14, 03, lầu 14, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0313518840-001

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BELINK

Địa chỉ: Phòng 904, tòa nhà GELEX TOWER, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0107810751

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG GELEX

Địa chỉ: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0107652657

 

THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN GANGNAM LINE

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0107103255

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO SINH

Địa chỉ: Phòng 10-04, tầng 10, tòa nhà VP GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0107085824

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ THÁI XUÂN

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 4201604023-002

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ASTELLAS PHARMA SINGAPORE PTE. LTD. TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0106869791

 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JFE SHOJI VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Phòng 1005, tầng 10, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0312266823-001

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0105315984

 

VP ĐẠI DIỆN XYLEM WATER SOLUTIONS (HONG KONG) TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: P10-04, tầng 10, tòa nhà văn phòng GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0105631242

 

THANH TRA SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0103570795

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ DẦU KHÍ TOÀN CẦU

Địa chỉ: Tầng 8, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0102665814

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GOLDEN ICON

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0106396351

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT SING

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0102691395-002

 

SỐ 52 LÊ ĐẠI HÀNH

Tìm theo: Tỉnh/Thành phố: Quận/Huyện:TÌM DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO ĐỊA CHỈ SỐ 52 LÊ ĐẠI HÀNH. TRANG 3

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VJC - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà GeLex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0313378784-001

 

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh tòa nhà gelex tower, hà nội

Bài viết tổng hợp đầy đủ và chính xác danh sách các công ty trong tòa nhà Gelex Tower, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Các bài viết liên quan: Danh sách các công ty trong tòa nhà Diamond Flower quận Thanh Xuân

                                 Danh sách các công ty trong tòa nhà Deaha Business Center quận Ba Đình

                                 Danh sách các công ty trong tòa nhà Corner Stone Building quận Hoàn Kiếm

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN NGUYÊN

Địa chỉ: Phòng 904, Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108101564

 

CÔNG TY TNHH ISO TECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108098960

 

CÔNG TY TNHH ELECTRIC DAE IL VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, tầng 9, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành,, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108177700

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TTC VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, toà nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108028515

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DIGISCIONS VIỆT NAM

Địa chỉ: P904, tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108024581

 

CÔNG TY TNHH THE MOVING

Địa chỉ: Phòng 904, tòa nhà Gelex Tower , số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0108002676

 

CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0100105510-002

 

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH VIETBEKO

Địa chỉ: Phòng 14, 03, lầu 14, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0313518840-001

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BELINK

Địa chỉ: Phòng 904, tòa nhà GELEX TOWER, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0107810751

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG GELEX

Địa chỉ: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0107652657

 

THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN GANGNAM LINE

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0107103255

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO SINH

Địa chỉ: Phòng 10-04, tầng 10, tòa nhà VP GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0107085824

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ THÁI XUÂN

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 4201604023-002

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ASTELLAS PHARMA SINGAPORE PTE. LTD. TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0106869791

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VJC - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà GeLex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0313378784-001

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN NGUYÊN

Địa chỉ: Phòng 904, Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108101564

 

CÔNG TY TNHH ISO TECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108098960

 

CÔNG TY TNHH ELECTRIC DAE IL VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, tầng 9, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành,, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108177700

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TTC VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 904, toà nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108028515

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DIGISCIONS VIỆT NAM

Địa chỉ: P904, tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0108024581

 

CÔNG TY TNHH THE MOVING

Địa chỉ: Phòng 904, tòa nhà Gelex Tower , số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0108002676

 

CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0100105510-002

 

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH VIETBEKO

Địa chỉ: Phòng 14, 03, lầu 14, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0313518840-001

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BELINK

Địa chỉ: Phòng 904, tòa nhà GELEX TOWER, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0107810751

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG GELEX

Địa chỉ: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0107652657

 

THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN GANGNAM LINE

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0107103255

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO SINH

Địa chỉ: Phòng 10-04, tầng 10, tòa nhà VP GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0107085824

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ THÁI XUÂN

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 4201604023-002

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ASTELLAS PHARMA SINGAPORE PTE. LTD. TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0106869791

 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JFE SHOJI VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Phòng 1005, tầng 10, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0312266823-001

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0105315984

 

VP ĐẠI DIỆN XYLEM WATER SOLUTIONS (HONG KONG) TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: P10-04, tầng 10, tòa nhà văn phòng GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0105631242

 

THANH TRA SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0103570795

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ DẦU KHÍ TOÀN CẦU

Địa chỉ: Tầng 8, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0102665814

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GOLDEN ICON

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0106396351

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT SING

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0102691395-002

 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JFE SHOJI VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Phòng 1005, tầng 10, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0312266823-001

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0105315984

 

VP ĐẠI DIỆN XYLEM WATER SOLUTIONS (HONG KONG) TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: P10-04, tầng 10, tòa nhà văn phòng GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0105631242

 

THANH TRA SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0103570795

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ DẦU KHÍ TOÀN CẦU

Địa chỉ: Tầng 8, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0102665814

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GOLDEN ICON

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0106396351

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT SING

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0102691395-002

 

Thông tin các công ty trong tòa nhà Gelex Tower sẽ được Office Saigon chúng tôi update thường xuyên nhất để có những thông tin mới nhất cho quý khách.

Danh sách này được tổng hợp bởi công ty TNHH Office Saigon - Dịch vụ văn phòng cho thuê chuyên nghiệp tại Tp, HCMDanh sách công ty trong tòa nhà gelex tower sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên để các bạn có thể tham khảo tốt nhất.

 

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON

Đ/c: Tầng 24, Pearl Plaza Tower, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM

Hotline 1: 0987.11.00.11 - Hotline 2: 0938.339.086

Điện thoại: 028 730 88678 - MST: 0313305546

Email: info@officesaigon.vn - Website: www.officesaigon.vn