Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và những quy định quan trọng mới nhất 2023

Cập nhật: 2023-12-12 10:55:21

5/5 - 1 Bình chọn - 195 xem

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một loại bảo hiểm mà các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở dân số, và tòa nhà cần phải có để bảo vệ tài sản khỏi nguy cơ cháy nổ. Hãy cùng Office Saigon khám phá những thông tin quan trọng về bảo hiểm này.

1. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì?

quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Bảo hiểm cháy nổ là gì?

Theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, bảo hiểm cháy nổ được coi là một dạng bảo hiểm bắt buộc đối với cá nhân và tổ chức thuộc những đối tượng được quy định theo pháp luật.

Tuy nhiên, trong Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 và các văn bản hướng dẫn liên quan, chưa có định nghĩa cụ thể cho bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Do đó, dựa vào những quy định về loại bảo hiểm này, ta có thể hiểu rằng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là hình thức bảo hiểm đền bù cho người tham gia khi xảy ra thiệt hại về tài sản do sự cố cháy nổ gây ra.

Nghị định 23/2018/NĐ-CP, tại Điều 4, quy định rằng đối tượng mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bao gồm toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, bao gồm nhà cửa, công trình( Các tòa nhà văn phòng theo hạng A B C cũng nằm trong số này) và tài sản gắn liền với chúng, cũng như máy móc và thiết bị. Đồng thời, cả hàng hóa và vật tư, từ nguyên vật liệu đến sản phẩm thành phẩm, cũng nằm trong phạm vi bảo hiểm.

Để thực hiện hợp đồng bảo hiểm, các bên liên quan cần thống nhất và rõ ràng về đối tượng bảo hiểm cũng như địa điểm liên quan đến đối tượng đó. Thông tin này sẽ là cơ sở để chi trả bảo hiểm khi có rủi ro xảy ra do sự cố cháy nổ.

2. Ai bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định 23/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 của Nghị định 97/2021/NĐ-CP, cùng với khoản 1 Điều 3 của Nghị định 23/2018/NĐ-CP, việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc áp dụng cho một loạt đối tượng bao gồm cơ quan, tổ chức và cá nhân, miễn là họ sở hữu các cơ sở đề cao nguy cơ về cháy nổ, theo quy định của luật phòng cháy và chữa cháy.

Thông tin chi tiết về những cơ sở cụ thể có nguy cơ về cháy nổ được quy định trong Phụ lục II, kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu các loại cơ sở được liệt kê trong Phụ lục II, việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là điều bắt buộc phải thực hiện.

Dưới đây là các loại cơ sở và công trình yêu cầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

 • Trụ sở cơ quan nhà nước từ 10 tầng trở lên hoặc tổng khối tích làm việc từ 25.000 m3 trở lên.
 • Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá từ 7 tầng trở lên hoặc tổng khối tích từ 10.000 m3 trở lên, và nhà hỗn hợp từ 5 tầng trở lên hoặc tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên.
 • Các cơ sở giáo dục, bệnh viện, trung tâm thương mại, giải trí, chợ, nhà nghỉ, nhà làm việc, bảo tàng, thư viện, cảng, trạm điện, hầm, kho hàng hóa, và nhiều loại cơ sở công nghiệp và dịch vụ với diện tích hoặc khối tích cụ thể.

3. Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tòa nhà văn phòng là bao nhiêu?

Về những hạng mục liên quan đến các tòa nhà văn phòng, Office Saigon đã xem xét và cung cấp thông tin về mức khấu trừ và tỷ lệ phí bảo hiểm hàng năm (%). 

Thông tin này dựa trên các quy định được ghi chi tiết tại Phụ lục II của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ, trong đó quy định về việc thực hiện một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy cùng với Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
 

STT Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ  Mức khấu trừ (loại) Tỉ lệ phí bảo hiểm/Năm(%)
1 Trụ sở cơ quan nhà nước các cấp cao từ 10 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà làm việc từ 25.000 m3 trở lên M 0,05
2 Nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà làm việc từ 10.000 m3 trở lên M 0,05

Trường hợp thời hạn bảo hiểm khác 01 năm, phí bảo hiểm được tính dựa trên phí bảo hiểm nêu trên và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm. Cách tính cụ thể như sau:

Phí bảo hiểm phải nộp = Phí bảo hiểm năm theo danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ x Thời hạn được bảo hiểm (ngày) / 365 (ngày)

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối thiểu là bao nhiêu?

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối thiểu phải bằng giá trị thực của tài sản tại thời điểm ký hợp đồng bảo hiểm, được tính dựa trên giá thị trường tại thời điểm đó.

Trong trường hợp không thể xác định được giá trị thị trường của tài sản, thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sẽ được các bên thỏa thuận theo cách sau đây:

Với tài sản như nhà, công trình và các tài sản gắn liền với chúng; máy móc, thiết bị: Số tiền bảo hiểm sẽ được xác định dựa trên giá trị thực của tài sản tại thời điểm ký hợp đồng bảo hiểm, bao gồm giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản đó.

Căn cứ: Điều 5 Nghị định 23/2018/NĐ-CP

4. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có lợi ích gì?

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm cháy nổ
Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Khi tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, người được bảo hiểm sẽ được hưởng những lợi ích và quyền lợi sau:

1. Bồi thường thiệt hại tài sản: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm toàn bộ hoặc một phần thiệt hại tài sản do cháy nổ hoặc các rủi ro đặc biệt gây ra, bao gồm:

 • Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình
 • Máy móc, thiết bị
 • Hàng hóa, vật tư.

2. Bồi thường thiệt hại do các rủi ro đặc biệt gây ra: Ngoài các rủi ro cháy nổ, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc còn bồi thường cho người được bảo hiểm thiệt hại do các rủi ro đặc biệt gây ra, bao gồm:

 • Hơi đốt, khí đốt để phục vụ cho mục đích sinh hoạt
 • Máy bay, phương tiện hàng không, thiết bị trên các phương tiện này rơi vào tài sản
 • Giông tố, bão lốc, ngập lụt
 • Đường ống nước, nước tràn từ bể chứa nước hoặc hệ thống chữa cháy tự động
 • Hư hại do đâm va xe cộ, súc vật.

3. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

 • Được lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm: Người tham gia bảo hiểm có quyền lựa chọn công ty bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc uy tín, cung cấp sản phẩm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với mức phí hợp lý.
 • Được cung cấp thông tin và giải thích về bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và giải thích về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho người tham gia bảo hiểm.
 • Được thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về nội dung hợp đồng bảo hiểm: Đối tượng mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có thể thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về một số nội dung của hợp đồng bảo hiểm, như: phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, mức bồi thường,...
 • Được bồi thường nhanh chóng, chính xác: Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, chính xác và đầy đủ theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.

5. Làm thế nào để tham gia bảo hiểm cháy nổ?

Theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ. Để được mua bảo hiểm, các cơ sở cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cơ sở đã được kiểm tra và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Biên bản kiểm tra PCCC phải được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, trong đó ghi rõ thời hạn kiểm tra còn hiệu lực.
 • Cơ sở không vi phạm hoặc bị đình chỉ hoạt động do vi phạm nghiêm trọng các quy định PCCC.

Thủ tục cấp biên bản kiểm tra PCCC
Để được cấp biên bản kiểm tra PCCC các cơ sở cần chuẩn bị hồ sơ sau:

 1. Bản sao giấy phép xây dựng
 2. Bản thiết kế và bản vẽ thiết kế cơ sở thể hiện các nội dung yêu cầu về giải pháp PCCC
 3. Các biển hiểu, tiêu lệnh PCCC
 4. Văn bản đề nghị xem xét và cho ý kiến về PCCC của doanh nghiệp
 5. Đơn đề nghị thẩm duyệt phương án PCCC
 6. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các cơ sở liên hệ với cơ quan Cảnh sát PCCC cấp quận, huyện để được kiểm tra. Nếu cơ sở đáp ứng các điều kiện PCCC, cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ cấp biên bản kiểm tra.

Lưu ý:

Biên bản kiểm tra PCCC có hiệu lực trong thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp.
Đối với nhà chung cư, cơ sở cần yêu cầu ban quản lý tòa nhà cấp giấy chứng nhận PCCC bản sao.

6. Nguyên tắc bồi thường và hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Nguyên tắc bồi thường của bảo hiểm cháy nổ
Nguyên tắc bồi thường của bảo hiểm cháy nổ

Sau khi nghiên cứu cẩn thận Điều 8 của Nghị định 23/2018/NĐ-CP về "QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC," Office Saigon đã tổng hợp và thu thập các thông tin quan trọng liên quan đến Nguyên tắc bồi thường và hồ sơ bồi thường bảo hiểm. Hãy cân nhắc để nắm kĩ hơn về vấn đề này: 

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Công ty bảo hiểm thực hiện quá trình xem xét và giải quyết bồi thường bảo hiểm tuân theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo các nguyên tắc sau:

 1. Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó, như đã thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm, trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo quy định.
 2. Trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ, mức giảm trừ tối đa là 10% số tiền bồi thường bảo hiểm.
 3. Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với các khoản tiền phát sinh hoặc tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm, theo quy định tại Bộ luật hình sự.

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Hồ sơ bồi thường theo đúng quy định mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản yêu cầu bồi thường từ bên mua bảo hiểm.
 • Tài liệu liên quan đến đối tượng mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bao gồm hợp đồng bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền, tại thời điểm gần nhất trước khi sự kiện bảo hiểm xảy ra (bản sao).
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được ủy quyền bởi doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ từ cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc bất kỳ bằng chứng nào chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.
 • Phiếu kê khai thiệt hại và các giấy tờ khác chứng minh thiệt hại.
 • Công ty bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải thu thập biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi cho công ty bảo hiểm các tài liệu còn lại trong hồ sơ theo quy định.

Căn cứ: Điều 8 Nghị định 23/2018/NĐ-CP.

7. Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở đâu?

Dưới đây là một số gợi ý về nơi mua công ty bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

 1. Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).
 2. Công ty Bảo hiểm Bảo Minh.
 3. Bảo hiểm cháy nổ PJICO.
 4. Bảo hiểm Bảo Việt và nhiều công ty bảo hiểm khác.

Tổ chức hoặc cá nhân thuộc diện phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có thể tới trụ sở của các công ty bảo hiểm hoặc các đại lý phân phối bảo hiểm để tiến hành đăng ký và mua.

Kết luận:

Dựa trên các quy định về loại bảo hiểm này, chúng ta có thể hiểu rằng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một hình thức bảo hiểm đền bù cho người tham gia trong trường hợp xảy ra thiệt hại về tài sản do sự cố cháy nổ gây ra. 

Qua bài viết này, Office Saigon đã cung cấp đầy đủ thông tin và mong rằng các doanh nghiệp sẽ nắm vững về mức phí bảo hiểm, nguyên tắc và hồ sơ bồi thường liên quan để tuân thủ đúng pháp luật.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc một nhân viên tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0987110011 hoặc email info@officesaigon.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và vấn chi tiết hơn để bạn có thể thuê được một không gian làm việc phù hợp nhất.

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON – Cho thuê văn phòng chuyên nghiệp
Đ/c: Tầng 24, Pearl Plaza Tower, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TpHCM.
Hotline: 0987 11 00 11 – 0938 339 086
Email:info@officesaigon.vn - Website: www.officesaigon.vn

Share this
Henry Nguyễn Office Saigon

"Làm việc mà chỉ nghĩ đến tiền, tâm bạn sẽ bất an. Làm việc mà nghĩ tới việc trao đi giá trị bạn sẽ có niềm vui trong công việc và có được rất nhiều tiền."

Theo dõi: Facebook Linkedin Twitter