Danh sách các công ty trong tòa nhà 319 Tower quận Cầu Giấy

Cập nhật: 2019-09-05 10:54:48

4.9/5 - 2 Bình chọn - 1397 xem

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG TÒA NHÀ 319 TOWER QUẬN CẦU GIẤY

 

Tòa nhà 319 Tower vừa là trụ sở chính của Công ty 319 Bộ Quốc Phòng đồng thời cũng phục vụ mục đích cho các doanh nghiệp thuê làm văn phòng. Tòa nhà 319 Tower được xây dựng trên diện tích tổng thể khoảng gần 21.000m2, bao gồm 21 tầng văn phòng và 2 tầng hầm cung cấp khoảng 20.728m2 diện tích văn phòng cho thuê. Diện tích mỗi sàn rộng 750m2, có thể linh hoạt phân chia thành các diện tích nhỏ từ 70m2 trở lên, đáp ứng nhu cầu thuê khác nhau của các doanh nghiệp.

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HUILI

Địa chỉ: S1-Tầng 15, Tòa nhà 319 TOWER số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0108177676

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ TOÀN TÂM

Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0302263069-005

 

CÔNG TY TNHH SEOUL T&S VINA

Địa chỉ: S3 tầng 4 Tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0108018274

 

CÔNG TY TNHH HWASUNG ENGINERRING & CONSTRUCTION VINA

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0107981637

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HNG

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 319 số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0107944804

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 235

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà , Quận Cầu Giấy , Hà Nội

Mã số thuế: 0107871320

 

CÔNG TY CỔ PHẦN FIJI VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà 319 TOWER, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0107845264

 

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 1602, tầng 16 tòa nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0107811339

 

CÔNG TY BẢO HIỂM MIC THÀNH AN

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0102385623-057

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VIỆT - ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0107674107

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN E&E VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà 319 Tower, số 36 Lê Văn Lưong, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0106373594-001

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ RAGAGE ANZ

Địa chỉ: 12A tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0107546828

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0107526959

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 4900270327-001

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ BÌNH MINH MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0107253275

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HUILI

Địa chỉ: S1-Tầng 15, Tòa nhà 319 TOWER số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0108177676

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ TOÀN TÂM

Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0302263069-005

 

CÔNG TY TNHH SEOUL T&S VINA

Địa chỉ: S3 tầng 4 Tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0108018274

 

CÔNG TY TNHH HWASUNG ENGINERRING & CONSTRUCTION VINA

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0107981637

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HNG

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 319 số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0107944804

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 235

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà , Quận Cầu Giấy , Hà Nội

Mã số thuế: 0107871320

 

CÔNG TY CỔ PHẦN FIJI VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà 319 TOWER, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0107845264

 

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 1602, tầng 16 tòa nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0107811339

 

CÔNG TY BẢO HIỂM MIC THÀNH AN

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0102385623-057

 

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh tòa nhà 319 tower hà nội

Bài viết tổng hợp và chính xác danh sách các công ty trong tòa nhà 319 Tower quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Các bài viết liên quan: Danh sách các công ty tại tòa nhà Waseco Buildiong quận Tân Bình

                                 Danh sách các công ty tại tòa nhà TF Building quận 10

                                 Danh sách các công ty tại tòa nhà Samco Building quận 1

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VIỆT - ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0107674107

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN E&E VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà 319 Tower, số 36 Lê Văn Lưong, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0106373594-001

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ RAGAGE ANZ

Địa chỉ: 12A tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0107546828

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN G5

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0107526959

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 4900270327-001

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ BÌNH MINH MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0107253275

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ELLACYGLOBAL

Địa chỉ: P1006, Tầng 10, Tòa nhà 319, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0107160937

 

THÔNG TIN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ETC

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0102115419-002

 

THÔNG TIN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LADOFOODS

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà 319 Bộ Quốc phòng, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0313257606-001

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC VIỆT

Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0107003973

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN I LAND HÀ THÀNH

Địa chỉ: Tầng 18 tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0106918791

 

CTY SMEC INTERNATIONAL PTY LTD - THẦU THỰC HIỆN GÓI THẦU DV TV DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NGHỀ

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0106909035

 

CÔNG TY TNHH JDL VN

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0106870532

 

NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH

Địa chỉ: Tầng 1+2 tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0102100878-005

 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT NAM BLS (HÀ NỘI)

Địa chỉ: S3, tầng 12A, tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0310425362-001

 

CT SMEC INTERNATIONAL PTY LTD - TC T/H GÓI THẦU CS1 DA QL TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VN (VRAMP)

Địa chỉ: Tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Luơng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Mã số thuế: 0106820186

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LEADING ELECTRIC & MACHINERY VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Mã số thuế: 0106806449

 

CÔNG TY TNHH DTT VIETBANDO

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 63, Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0106331026

 

ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD- TH TC GÓI THẦU SỐ 4 DVTVGS DA ĐTXD GĐ2 ĐOẠN MAI DỊCH- BẮC HỒ LINH ĐÀM

Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0104891706

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DTT EDUSPEC

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0106694012

 

CÔNG TY TNHH ZOOMLION VIỆT NAM

Địa chỉ: S2, tầng 14, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0104555334

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTT

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0105032489

 

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN JD

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0105840077

 

CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ PT GD NGUỒN NHÂN LỰC MIỀN NÚI & QUỐC TẾ

Địa chỉ: Phòng 306 toà nhà 319 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, , Quận Đống đa, Hà Nội

Mã số thuế: 0101511240

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẠN SINH

Địa chỉ: Phòng 405, Tầng 4, Toà nhà 319 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống đa, Hà Nội

Mã số thuế: 0102081167

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG NHẤT NAM

Địa chỉ: Phòng 405 khu liên văn phòng, toà nhà 319 Tây Sơn, , Quận Đống đa, Hà Nội

Mã số thuế: 0101989238

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU ICC

Địa chỉ: P408, Toà nhà 319 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống đa, Hà Nội

Mã số thuế: 0102129450

 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ORCHARD EDUGROUP

Địa chỉ: Phòng 1006, tầng 10, tòa nhà 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0105393439

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMEC VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà 319 Tower, Số 63, Đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0102788654

 

CÔNG TY TNHH TUYẾN HÀNG HOÁ THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Phòng 406, tòa nhà 319, phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống đa, Hà Nội

Mã số thuế: 0105084092

 

CÔNG TY LUẬT TNHH HUY THÀNH

Địa chỉ: Phòng 304, tầng 3, tòa nhà 319 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống đa, Hà Nội

Mã số thuế: 0106511903

 

CÔNG TY TNHH FEV (VIỆT NAM) CORPORATION

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 319 Tower, số 63, đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0106576682

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN KINGLAND

Địa chỉ: Phòng 401, tòa nhà 319 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0104004092

 

CÔNG TY TNHH TRANG NAM SƠN

Địa chỉ: Tầng 4-S1-A-Toà nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0102014989

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VINAMARKET

Địa chỉ: Phòng 416/ Toà nhà 319, phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống đa, Hà Nội

Mã số thuế: 0104081878

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CEN

Địa chỉ: Phòng 404, tòa nhà 319, phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống đa, Hà Nội

Mã số thuế: 0105551318

 

Thông tin các công ty trong tòa nhà 319 Tower sẽ được Office Saigon chúng tôi update thường xuyên nhất để có những thông tin mới nhất cho quý khách.

Danh sách này được tổng hợp bởi công ty TNHH Office Saigon - Dịch vụ văn phòng cho thuê chuyên nghiệp tại Tp, HCMDanh sách công ty trong tòa nhà 319 tower sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên để các bạn có thể tham khảo tốt nhất.

 

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON

Đ/c: Tầng 24, Pearl Plaza Tower, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM

Hotline 1: 0987.11.00.11 - Hotline 2: 0938.339.086

Điện thoại: 028 730 88678 - MST: 0313305546

Email: info@officesaigon.vn - Website: www.officesaigon.vn