Tải mẫu hợp đồng thi công nội thất văn phòng

Cập nhật: 2023-11-29 05:49:07

4.9/5 - 3 Bình chọn - 421 xem

Hợp đồng thi công nội thất là gì? Làm thế nào để biên soạn văn bản này đúng quy định của pháp luật. Hãy cùng Office Saigon tìm hiểu các mẫu hợp đồng thi công nội thất văn phòng ngay bên dưới.

Hợp đồng thi công nội thất là gì?

Hợp đồng thi công nội thất là loại hợp đồng dịch vụ, trong đó bên A (chủ đầu tư) giao cho bên B (nhà thầu) thực hiện việc thiết kế, cung cấp vật liệu, thi công và bàn giao nội thất cho bên A theo yêu cầu và tiêu chuẩn đã được hai bên thỏa thuận trước.

Hợp đồng thi công nội thất là tài liệu pháp lý quan trọng, giúp bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên, đồng thời làm cơ sở để giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình thi công nội thất.

Hướng dẫn soạn mẫu hợp đồng thi công nội thất chuẩn

Nếu bạn đang băn khoăn mẫu hợp đồng thi công nội thất có những gì, hãy tham khảo các mẫu hợp đồng thi công nội thất ngay bên dưới:

Mẫu hợp đồng thi công nội thất chung

Nhằm giúp quý doanh nghiệp dễ dàng biên soạn mẫu hợp đồng thi công nội thất, đội ngũ nhân sự chúng tôi đã biên soạn mẫu văn bản này với các thông tin cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**********
HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT
(Số:……….)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên:

Hôm nay ngày …… tháng … năm ….. chúng tôi gồm có:

Bên A (CHỦ ĐẦU TƯ):……………………………………..

Người đại diện:……………………………….

Chức vụ:……………………………….

Địa chỉ:……………………………….

Mã số thuế:……………………………….

Số điện thoại:……………………………….

Số tài khoản:……………………………….

Bên B (BÊN THI CÔNG):………………………………

Người đại diện:……………………………….

Chức vụ:……………………………….

Địa chỉ:……………………………….

Mã số thuế:……………………………….

Số điện thoại:……………………………….

Số tài khoản:……………………………….

Sau khi bàn bạc, xem xét nhu cầu của bên A và khả năng của bên B chúng tôi đi đến thống nhất ký kết Hợp đồng nội thất tại công trình:

Địa chỉ:……………………………….……………………………….
Loại công trình:……………………………….……………………………….

ĐIỀU 1: NỘI DUNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

Bên A giao cho bên B thầu thi công toàn bộ sản phẩm thi công nội thất theo đúng bản vẽ kiến trúc, nội thất hai bên được thống nhất và ký xác nhận kèm theo hợp đồng này.
Bên B sử dụng toàn bộ vật tư, chất liệu, mã số màu theo đúng thông số kỹ thuật, chủng loại, số lượng thể hiện trong phụ lục đã được hai bên thống nhất và ký xác nhận đính kèm theo.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THI CÔNG

2.1. Thời hạn thi công nội thất là …………..ngày:
từ ngày………….., tháng……………., năm……. đến ngày…………….., tháng…………, năm………..
2.2. Gia hạn thời gian hoàn thành
Bên B được phép gia hạn thêm thời gian hoàn thành nếu có một số lý do sau đây:
- Có sự thay đổi phạm vi công việc, biện pháp thi công của Chủ đầu tư tác động đến tiến độ thực hiện của hợp đồng.
- Chậm trễ, trở ngại của công trình do Chủ đầu tư, nhân lực của Chủ đầu tư hay các nhà thầu khác của Chủ đầu tư gây ra.
- Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng như động đất, bão, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh,...

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG THI CÔNG

Tổng giá trị Hợp đồng ……………. VNĐ

(Bằng chữ : …………………………………….......)

ĐIỀU 4: CÁCH THỨC THANH TOÁN

Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khi hợp đồng được ký kết, để đảm bảo vốn sản xuất, Bên A ứng trước cho Bên B …% kinh phí trên tổng giá trị hợp đồng

Số tiền: ………………VND

Sau khi Bên B thi công 70% khối lượng công việc, Bên A thanh toán tiếp …% tiền trên tổng giá trị hợp đồng

Số tiền: ………………VND

Bên A thanh toán …% còn lại sau khi nghiệm thu và bàn giao toàn bộ đồ nội thất

Số tiền: ……………….VND

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Trách nhiệm bên A:

a) Cung cấp các số liệu để bên B thực hiện sản xuất theo đúng tiến độ đã ký.

b) Chịu các khoản chi phí liên quan khi bên B bàn giao sản phẩm cho bên A: điện, nước, thang máy…

c) Thanh toán đúng thời hạn cho bên B. Nếu chậm thanh toán, bên B được tính lãi suất ngân hàng trên số tiền bên A nợ.
d) Lựa chọn người giám sát có chuyên môn và thông báo bằng văn bản cho Nhà Thầu về nhân lực chính sẽ theo dõi số lượng, chất lượng sản phẩm trong suốt thời gian sản xuất.
e) Tổ chức cho bộ phận thi công của bên B được tạm trú tại địa phương.

Trách nhiệm bên B:

a) Sản xuất, thi công nội thất đúng với nội dung, khối lượng công việc quy định tại Điều 1.

b) Hoàn thành các hạng mục công trình đúng thời hạn của hợp đồng, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Nếu bên B chậm hoàn thành công trình sẽ bị phạt 2% mỗi tuần giá trị của khối lượng bị kéo dài (ngoại trừ trường hợp lỗi do bên A gây ra, những thiên tai, mưa bão hoặc trường hợp bất khả kháng không thể thi công được).

c) Chịu tất cả chi phí, lệ phí các quyền về đường đi lại mà nhà thầu cần có, bao gồm lối vào công trình.

ĐIỀU 6: TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

6.1. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên A (Chủ đầu tư)

Chủ đầu tư được quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu bên B:
- Không thực hiện đúng tiến độ, mà không phải lỗi của bên chủ đầu tư.
- Giao thầu phụ toàn bộ dự án hoặc chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của chủ đầu tư.
- Phá sản, vỡ nợ, đóng cửa hoặc bị quản lý tài sản.

6.2. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên B (Đơn vị thi công)

Bên B được quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu bên Chủ đầu tư:
- Không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng này.
- Yêu cầu tạm ngưng thi công bị kéo dài quá 45 ngày.
- Bị phá sản, vỡ nợ, đóng cửa hoặc quản lý tài sản.
- Vi phạm luật Dân sự, Luật Thương Mại, Luật Xây dựng đang hiện hành hoặc yêu cầu trái với thuần phong mỹ tục mà Nhà nước không cho phép.

6.3. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng

Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư xem xét đồng ý hoặc xác định giá trị của công trình, vật tư, vật liệu, tài liệu của bên B và những khoản tiền phải thanh toán cho bên B các công việc đã thực hiện theo hợp đồng.
Chủ đầu tư có quyền thu lại tất cả các khoản phí hư tổn, mất mát mà Chủ đầu tư phải chịu sau khi tính đến tất cả các khoản nợ với Bên B.

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH DỰ ÁN THI CÔNG NỘI THẤT
Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục sẽ đưa vào sử dụng, Bên B phải:
- Tiến hành bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng.
- Trong thời gian bảo hành, bên B sẽ thực hiện sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi thi công nội thất bằng chi phí của bên B. Việc sửa chữa các lỗi này phải được thực hiện không quá 7 ngày, sau khi nhận thông báo của lỗi của Chủ đầu tư.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG:

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp có thay đổi hoặc sửa chữa phải được hai bên thống nhất bằng văn bản. Nếu bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng thì sẽ phải chịu hoàn toàn các chi phí có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.

Mọi tranh chấp nếu có, sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa các bên. Nếu không thương lượng được sẽ chuyển cho Tòa án giải quyết.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 bản. Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.

Hợp đồng sẽ tự động thanh lý sau khi hai bên hoàn thành xong nghĩa vụ của mình.

Đại diện bên A      Đại diện bên B

Ngoài ra, quý doanh nghiệp có thể tải mẫu hợp đồng thi công nội thất file word ngay sau đây:
Download hợp đồng thi công nội thất

Mẫu hợp đồng thi công nội thất văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**********
HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG
(Số:……….)


Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

Căn cứ Luật xây dựng số năm 2014;

Căn cứ bộ luật Dân sự năm 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên:

Hôm nay ngày …… tháng … năm ….. chúng tôi gồm có:

Bên A (CHỦ ĐẦU TƯ):………………………………………………………..

Người đại diện:………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………………………………………………………..

Bên B (BÊN THI CÔNG):……………………………………………………

Người đại diện:……………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………

Số tài khoản:………………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc, xem xét nhu cầu của bên A và khả năng của bên B chúng tôi đi đến thống nhất ký kết Hợp đồng thi công nội thất văn phòng với các điều khoản sau đây :

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG

Bên B nhận cung cấp hệ thống đồ nội thất, lắp đặt văn phòng trọn gói theo phụ lục 8/PLCP kèm theo hợp đồng này:
Ghi chú:
- Khối lượng trên chỉ là tạm tính, thanh toán dựa trên quá trình nghiệm thu thực tế.

Điều 2: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

2.1. Giá trị của hợp đồng thi công nội thất văn phòng


- Giá trị hợp đồng (chưa VAT 10%):.........................VNĐ.
- Thuế VAT 10%: ……………………….VNĐ.
- Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm VAT 10%:.................VNĐ.
(Bằng chữ:.....................................................................................)

2.2. Phương thức thanh toán

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng hoặc tiền mặt tùy theo thỏa thuận của hai bên.
Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng, Bên A thanh toán ……….% tổng giá trị hợp đồng tương đương với số tiền là:.....................VNĐ (Bằng chữ: …………………………….)

Đợt 2: Sau khi hoàn thành và bàn giao công trình, Bên A thanh toán cho Bên B ……….% giá trị còn lại, bao gồm cả chi phí phát sinh (nếu có). Thanh toán trong vòng 5 ngày sau khi ký biên bản xác nhận nghiệm thu bàn giao.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG VÀ THỜI GIAN NGHIỆM THU

3.1 Thời gian thực hiện hợp đồng: ……tháng tính từ ngày bên B ký hợp đồng.
Từ ngày…………. tháng………………. năm……….. đến ngày…………tháng…………. năm……..

3.2 Địa điểm thi công: …………………………………………………………………………………………………

3.3. Sau khi bên B thi công xong bên B sẽ thông báo cho bên A được biết để hai bên tiến hành nghiệm thu.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH THI CÔNG

Bên B bảo hành sửa chữa lắp đặt dự án thi công trong vòng 12 tháng kể từ ngày bên A nghiệm thu. Trong thời hạn bảo hành, bên B chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí các hư hỏng do lỗi kỹ thuật liên quan đến công trình này. Bên B cam kết tiến hành sửa chữa trong thời hạn 03 – 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo của bên A.

Mọi hỏng hóc về dự án văn phòng thi công phải được thông báo bằng văn bản.


ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Quyền và nghĩa vụ của bên A

Cử đại diện giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên B, có đủ thẩm quyền để cùng bên B bàn bạc, giải quyết các công việc liên quan, phát sinh (nếu có) và những công việc khác do bên A ủy quyền.

Đảm bảo tạm ứng và thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên B như đã nêu tại điều 2 của hợp đồng này.

Tổ chức nghiệm thu và bàn giao trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên B.

Có trách nhiệm giải quyết các phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng trong vòng 02 ngày kể từ ngày bên B có yêu cầu bằng văn bản. Thời gian giải quyết các phát sinh sẽ không tính vào thời gian thực hiện hợp đồng.

Không phải chịu thêm bất kỳ một chi phí nào liên quan đến việc bên B thực hiện công việc theo hợp đồng trừ trường hợp các bên ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng có phát sinh chi phí ngoài dự toán của Hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của bên B:

Yêu cầu bên A thanh toán theo đúng điều 2 của hợp đồng này.

Có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm theo đúng nội dung, quy cách của mẫu sản phẩm và dự toán đã được bên A ký chấp thuận và bàn giao đúng thời hạn về số lượng và chất lượng như đã nêu trong điều 1 của hợp đồng này.

Nếu phát hiện những bất hợp lý nảy sinh trong quá trình thực hiện cần báo cáo cho bên A để kịp thời xử lý và giải quyết.

Bên B phải có trách nhiệm bảo hành dự án thi công theo quy định không chậm quá 03 – 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo của bên A.

Chịu mọi rủi ro và bồi thường các thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản (nếu có) gây ra cho nhân viên, người làm công của Bên B hoặc bất kỳ người thứ ba nào, phát sinh do lỗi của Bên B, nhân viên hoặc nhà thầu phụ của Bên B gây ra khi thực hiện công việc của Hợp đồng này.

Cung cấp đầy đủ các hoá đơn hợp pháp theo quy định của pháp luật cho Bên A ngay khi Bên A thanh toán cho Bên B.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản có trong hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi tổn thất cho bên kia.

Không bên nào được đơn phương hủy bỏ hợp đồng, nếu gặp trở ngại gì phải cùng nhau bàn bạc giải quyết. Mọi điều khoản thỏa thuận bổ sung, sửa đổi đều thể hiện bằng văn bản được hai bên chấp thuận và là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này.

Nếu tranh chấp xảy ra không giải quyết được bằng thương lượng. Toà án Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền tại TPHCM đưa ra quyết định.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp có thay đổi hoặc sửa chữa phải được hai bên thống nhất bằng văn bản. Nếu bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng thì sẽ phải chịu hoàn toàn các chi phí có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.

Mọi tranh chấp nếu có, sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa các bên. Nếu không thương lượng được sẽ chuyển cho Tòa án kinh tế Thành phố Hà Nội giải quyết.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 bản. Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.

Hợp đồng sẽ tự động thanh lý sau khi hai bên hoàn thành xong nghĩa vụ của mình.

Đại diện bên A            Đại diện bên B

Download mẫu hợp đồng thi công nội thất văn phòng

Lưu ý gì khi lập hợp đồng thi công nội thất?

Khi lập hợp đồng thi công nội thất, bạn nên lưu ý những điều sau:

  • Hợp đồng phải được lập bằng văn bản, có đầy đủ các thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của cả hai bên; tên, địa chỉ, diện tích, mục đích sử dụng của văn phòng; nội dung, phạm vi, tiêu chuẩn và thời gian thi công nội thất; giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, điều kiện bàn giao và nhận chuyển nhượng; trách nhiệm và quyền lợi của cả hai bên; phương án giải quyết tranh chấp và các điều khoản khác.
  • Hợp đồng phải được ký kết trước khi bắt đầu thi công nội thất và có sự chứng kiến của ít nhất hai người có tư cách pháp nhân hoặc công chứng. Hợp đồng phải được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có trách nhiệm thực hiện theo hợp đồng.
  • Hợp đồng phải được tuân thủ theo các quy định của pháp luật về hợp đồng dịch vụ, thi công xây dựng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Hợp đồng không được vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thứ ba. Hợp đồng không được chứa các điều khoản bất hợp lý, bất công hoặc trái đạo lý xã hội.

Những câu hỏi thường gặp về hợp đồng thi công nội thất

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về mẫu hợp đồng thi công trang trí nội thất và câu trả lời của đội ngũ chuyên gia Office Saigon như sau:

Có cần lập hợp đồng khi thi công nội thất không?

  • Lập hợp đồng khi thi công nội thất là việc làm cần thiết và có lợi cho cả hai bên.
  • Hợp đồng giúp xác định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ của cả hai bên, giảm thiểu các rủi ro và tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình thi công nội thất. Hợp đồng cũng là một tài liệu pháp lý để giải quyết các vấn đề khi có sự cố hoặc khiếu nại.

Trước khi thi công nội thất có ký kết hợp đồng không?

Trước khi thi công nội thất bất kỳ công trình nào, cả hai bên phải ký kết hợp đồng để cam kết thực hiện các điều khoản đã được thỏa thuận. Ký kết hợp đồng trước khi thi công nội thất giúp tăng sự tin tưởng và uy tín giữa hai bên, đồng thời làm cơ sở để kiểm tra và thanh toán sau khi hoàn thành dự án.

TỔNG KẾT:

Hy vọng bài viết này đã cung cấp mẫu hợp đồng thi công nội thất chuẩn nhất năm 2023. Mong rằng những thông tin hữu ích này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về văn bản này trong quá trình biên soạn văn bản này.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc một nhân viên tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0987110011 hoặc email info@officesaigon.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và vấn chi tiết hơn để bạn có thể thuê được một không gian làm việc phù hợp nhất.

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON – Cho thuê văn phòng chuyên nghiệp
Đ/c: Tầng 24, Pearl Plaza Tower, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TpHCM.
Hotline: 0987 11 00 11 – 0938 339 086
Email:info@officesaigon.vn - Website: www.officesaigon.vn

Share this