Việt kiều mua nhà tại Việt Nam

Cập nhật: 2023-01-15 10:22:23

5/5 - 1 Bình chọn - 781 xem

Câu Hỏi:

Tôi kết hôn với người nước ngoài và đã có quốc tịch nước ngoài nhưng nay tôi muốn mua một mảnh đất để xây nhà ở, mỗi khi về nước. Tôi cũng muốn đứng tên trên mảnh đất đó. Xin hỏi thủ tục như thế nào?


Xin chào Quý độc giả :

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành thì bạn không được phép mua đất tại Việt Nam mà chỉ được phép mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất nếu như bạn có đủ điều kiện do pháp luật quy định.

Cụ thể, tại Điều 126 Luật Nhà ở có quy định về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài như sau:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài ở Việt Nam, người có công đóng góp với đất nước, nhà hoạt động văn hóa và khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, người được phép về sống ổn định tại Việt Nam và các đối tượng khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện nêu trên đã về Việt Nam cư trú với thời hạn được phép từ sáu tháng trở lên được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ.

Nếu như bạn thuộc đối tượng được phép sở hữu nhà ở nêu trên thì bạn được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Căn cứ vào Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng nhà ở đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nộp cho Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn);
- Hợp đồng (văn bản) mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở theo quy định tại Điều 93 của Luật Nhà ở kèm theo bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có thêm bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
- Trường hợp chuyển nhượng một phần nhà ở trong giấy chứng.

Theo diaoconline.
Biên tập bởi Office Saigon.vn
Chuyên cho thuê văn phòng tại SG.

Share this
Thu Vân

Đừng bao giờ đo lường bản thân bằng kỳ vọng của người khác hoặc để người khác xác định giá trị của bạn.

Theo dõi: Facebook Linkedin