Việt kiều có thể đứng tên mua nhà ở VN?

Cập nhật: 2023-01-15 10:22:23

5/5 - 2 Bình chọn - 1389 xem

Câu hỏi:

"Tôi xin hỏi bây giờ Việt kiều ở nước ngoài có thể mua nhà ở VN và đứng tên trên sổ hồng không? Nếu có, có qui định khu vực nào và điều kiện gì? Tiền thuế nhà, đất có giống quy định như người VN?  Hoang Minh (saigon72us69@... )

Tôi là Việt kiều, đã đầu tư kinh doanh ở VN gần 4 năm. Xin hỏi tôi có thể mua đất vườn và được quyền sở hữu mảnh đất mình mua hay không? Xin cảm ơn. (Becky Lam)"

 

Trả lời của luật sư Nguyễn Văn Hậu:

Trong trường hợp Việt kiều thỏa mãn điều kiện qui định tại điều 126 Luật nhà ở thì chỉ được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở và hiện tại vẫn chưa có qui định cho phép Việt kiều được mua đất không có tài sản gắn liền với đất.

Theo qui định tại điều 126 Luật nhà ở, người VN định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài tại VN, người có công đóng góp với đất nước, nhà hoạt động văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại VN nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, người được phép về sống ổn định tại VN và các đối tượng khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định được sở hữu nhà ở tại VN.

Người VN định cư ở nước ngoài không thuộc diện qui định nêu trên đã về VN cư trú với thời hạn được phép từ sáu tháng trở lên được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ.

Bên cạnh đó, khoản 6 điều 9 Luật đất đai 2003 qui định người VN định cư ở nước ngoài về đầu tư, hoạt động văn hóa, hoạt động khoa học thường xuyên hoặc về sống ổn định tại VN được Nhà nước VN giao đất, cho thuê đất, được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

Như vậy, trong trường hợp người VN định cư ở nước ngoài thỏa mãn điều kiện qui định tại điều 126 Luật nhà ở nêu trên thì sẽ được sở hữu nhà ở tại VN.

Theo qui định của pháp luật hiện hành, hiện tại không có sự phân biệt về cách tính thuế nhà, đất đối với Việt kiều và người VN.

***


Xin chân thành cảm ơn!

Chuyên mục Café Luật

https://www.officesaigon.vn/van-phong-cho-thue-quan-phu-nhuan.html

Share this
Thu Vân

Đừng bao giờ đo lường bản thân bằng kỳ vọng của người khác hoặc để người khác xác định giá trị của bạn.

Theo dõi: Facebook Linkedin