Việt kiều có được cấp GCN quyền sở hữu nhà ở?

Cập nhật: 2023-01-15 10:22:23

5/5 - 1 Bình chọn - 1652 xem


Hỏi:


Hiện nay có nhiều Việt kiều về nước mua bất động sản để ở, cho thuê hoặc kinh doanh. Xin quý báo cho biết người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không? Hiệu lực của giấy chứng nhận này như thế nào? - Nguyễn Hợp Thương (Khu đô thị Ciputra)

Trả lời:

Điều 9, Điều 10 Luật Nhà ở quy định: Tổ chức, cá nhân trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú), người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhà ở được tạo lập hợp pháp thông qua việc đầu tư xây dựng, mua bán, tặng cho, thừa kế, đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (GCN QSHNƠ).

Điều 125 quy định cụ thể đối với người sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài như sau: Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê tại Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GCN QSH đối với nhà ở đó. Thời hạn được sở hữu nhà ở là thời hạn quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để bán, sau khi hoàn thành việc xây dựng theo dự án, chủ đầu tư được quyền bán nhà thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (như đã nêu trên). Người mua nhà được cơ quan có thẩm quyền cấp GCN QSHNƠ.

Điều 126 nêu: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài tại Việt Nam, người có công đóng góp với đất nước, nhà hoạt động văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện nêu trên đã về Việt Nam cư trú với thời hạn được phép từ 6 tháng trở lên được sở hữu một nhà riêng lẻ hoặc một căn hộ.

GCN QSHNƠ không còn hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Nhà ở bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ; Nhà ở bị tịch thu hoặc trưng mua theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Nhà ở được xây dựng trên đất thuê đã hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn thuê tiếp hoặc không được chuyển sang hình thức giao đất để sử dụng ổn định lâu dài; Nhà ở đã được cấp GCN QSHNƠ nhưng bị cơ quan Nhà nước có thẩmquyền ra quyết định thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền, người được cấp GCN không đúng đối tượng, nhà ở được ghi trong GCN không đúng với hiện trạng khi cấp giấy hoặc nhà ở xây dựng trong khu vực đã bị cấm xây dựng nhà ở; Nhà ở có GCN QSHNƠ nhưng đã được cấp lại, cấp đổi GCN QSHNƠ khác.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền cấp GCN QSHNƠ cho tổ chức; GCN QSHNƠ chung cho tổ chức và cá nhân. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền cấp GCN QSHNƠ cho cá nhân.

***

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. 

Trân trọng.


Chuyên mục Café Luật

 

https://www.officesaigon.vn/

Share this
Thu Vân

Đừng bao giờ đo lường bản thân bằng kỳ vọng của người khác hoặc để người khác xác định giá trị của bạn.

Theo dõi: Facebook Linkedin