Toàn bộ nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đều không phải xin phép có đúng không?

Cập nhật: 2023-01-15 10:22:23

5/5 - 1 Bình chọn - 8248 xem

Câu hỏi:

"Kính gửi Luật sư 

"Hiện nay, theo điểm k, khoản 2, điều 89 luật xây dựng 2014 là: "Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;"

 

Vậy toàn bộ "nhà ở riêng lẻ ở nông thôn" đều không phải xin phép có đúng không? Hay chỉ nằm trong trường hợp chưa có quy hoạch được duyệt.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn !"


Kính gửi Quý bạn đọc

 

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch và xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Café Luật xin phúc đáp đến bạn như sau:

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Luật Xây dựng 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. Hiện nay, chưa có văn bản dưới luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật này. Tuy nhiên, ngày 30/12/2014, Bộ Xây dựng đã có công văn 3482/BXD-HĐXD về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Cụ thể, theo mục 6 của Công văn này:

1. Những công trình được miễn giấy phép xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng 2014.

2. Việc cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và quy định của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp giấy phép xây dựng và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ xây dựng về Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP.

Theo Điểm k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây Dựng 2014 “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa” thì được miễn giấy phép xây dựng.

Đây là quy định mới của Luật Xây dựng 2014 so với Luật Xây dựng 2003 và Nghị định 64/2012/NĐ-CP về giấy phép xây dựng, theo đó, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thì được miễn giấy phép xây dựng, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa. Tuy nhiên, căn cứ khoản 3 Điều 93 Luật Xây dựng 2014, Đối với nhà ở riêng lẻ khu vực có quy hoạch điểm dân cư nông thôn thì khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

***

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn, liên hệ với luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An để được giải đáp thắc mắc của mình.


Trân trọng.


Chuyên mục Café Luật


https://www.officesaigon.vn/

Share this
Thu Vân

Đừng bao giờ đo lường bản thân bằng kỳ vọng của người khác hoặc để người khác xác định giá trị của bạn.

Theo dõi: Facebook Linkedin