Ngoại kiều có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam không?

Cập nhật: 2023-01-15 10:22:23

5/5 - 1 Bình chọn - 553 xem

Câu hỏi:

Xin luật sư vui lòng cho biết ngoại kiều nước ngoài (không phải Việt kiều), có thể mua nhà để ở lâu dài không, thủ tục ra sao? Nhiều ngoại kiều lớn tuổi muốn mua chung cư để cùng nhau dưỡng già, như vậy có được phép không? Phải làm thế nào?


Rất cám ơn luật sư. (Henry Đoàn - Công ty Goodwill Real Estate, Mỹ)

Trả lời của luật sư Nguyễn Văn Hậu:

Điều 125 Luật Nhà ở về Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định:

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê tại Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đó. Thời hạn được sở hữu nhà ở là thời hạn quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để bán, sau khi hoàn thành việc xây dựng theo dự án, chủ đầu tư được quyền bán nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này. Người mua nhà ở của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản này được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán phải nộp tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định nêu trên thì hiện tại các tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa được phép mua nhà để ở tại Việt Nam. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua hình thức đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với nhà ở đó.

Thời hạn được sở hữu nhà ở là thời hạn quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (Điều 66 Nghị định 90 ngày 6-9-2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).
***

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. 
Xin chân thành cảm ơn!

Chuyên mục Café Luật

 

https://www.officesaigon.vn/van-phong-cho-thue-quan-phu-nhuan.html

Share this
Thu Vân

Đừng bao giờ đo lường bản thân bằng kỳ vọng của người khác hoặc để người khác xác định giá trị của bạn.

Theo dõi: Facebook Linkedin