Muốn đứng tên mua đất tại Việt Nam phải làm thế nào?

Cập nhật: 2023-01-15 10:22:23

5/5 - 1 Bình chọn - 292 xem

Câu hỏi:

Xin chào Café Luật, Tôi có chồng Hàn Quốc đã 10 năm và cũng đã nhập quốc tịch Hàn Quốc. Tôi có mua hai miếng đất ở Việt Nam để cho mẹ đứng tên vì nghe nói người nước ngoài không đứng tên được. Vậy nếu tôi muốn được đứng tên hai miếng đất ấy thì phải làm như thế nào? Nếu mẹ tôi làm giấy chia tài sản thì tôi có được quyền đứng tên đất hay không? Mong Café Luật tư vấn giúp tôi.

Kính gửi Quý bạn đọc

Muốn đứng tên mua đất tại Việt Nam phải làm thế nào?

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch và xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Café Luật xin phúc đáp đến bạn như sau:

Thứ nhất, nếu bạn đã nhập quốc tịch Hàn Quốc nhưng chưa xin thôi quốc tịch Việt Nam thì trường hợp của bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, theo quy định tại Luật số 34/2009/QH12 ngày 18-12-2009 sửa đổi, bổ sung một số Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 Luật Đất đai, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng "người có quốc tịch Việt Nam; người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hóa, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước", được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên, có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên và điều kiện của mình, nếu bạn thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì bạn có quyền đứng tên quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

-Nếu bạn đã xin thôi quốc tịch Việt Nam và nhập quốc tịch Hàn Quốc thì sẽ bạn sẽ được áp dụng chính sách đối người nước ngoài, căn cứ theo Điều 2 Nghị quyết số 19/2008/QH12 của Quốc hội ban hành về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì đối tượng được mua nhà và sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

1. Cá nhân nước ngoài có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc được doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp đó;

2. Cá nhân nước ngoài có công đóng góp cho Việt Nam được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương, Huy chương; cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

3. Cá nhân nước ngoài đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế - xã hội có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên và người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu;

4. Cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam;

5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư không có chức năng kinh doanh bất động sản, có nhu cầu về nhà ở cho những người đang làm việc tại doanh nghiệp đó ở.

Và điều kiện để cá nhân, tổ chức người nước ngoài mua nhà và sở hữu nhà ở Việt Nam là “Cá nhân nước ngoài quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 của Nghị quyết này phải đang sinh sống tại Việt Nam, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ một năm trở lên và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam”

Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì bạn sẽ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Ở đây chúng tôi lưu ý với bạn một điều rằng pháp luật chỉ quy định người nước ngoài nếu đủ điều kiện nêu trên được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam, chứ pháp luật chưa có quy định nào về việc người nước ngoài có quyền mua đất ở tại Việt Nam.

Thứ hai, bạn cần căn cứ vào điều kiện của mình, nếu bạn thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì khi mẹ bạn tặng cho hay để lại thừa kế thì việc đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có căn cứ; nếu bạn không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nêu trên thì bạn chỉ được hưởng giá trị của quyền sử dụng đất khi mẹ bạn tặng cho hay để lại thừa kế.

***


Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. 

Trân trọng.

Chuyên mục Café Luật

https://www.officesaigon.vn/van-phong-cho-thue-quan-phu-nhuan.html

Share this
Thu Vân

Đừng bao giờ đo lường bản thân bằng kỳ vọng của người khác hoặc để người khác xác định giá trị của bạn.

Theo dõi: Facebook Linkedin