Giao dịch nhà ở trước ngày 1/7/1991 có yếu tố người Việt Nam ở nước ngoài tham gia

Cập nhật: 2023-01-15 10:22:23

5/5 - 1 Bình chọn - 414 xem

Câu hỏi: 
Chúng tôi đều là các hộ dân mượn nhà hoặc ở nhờ nhà của những người Việt Nam hiện đã định cư ở nước ngoài từ trước những năm 80 của thế kỷ trước, nay họ muốn lấy lại nhà ở hoặc về Việt Nam sinh sống và muốn lấy lại nhà ở thì sẽ được giải quyết như thế nào theo luật định?


Kính chào Quý bạn đọc

Theo Nghị quyết số 1073/2006/ NQ - UBTVQH 11 ngày 27/7/2006 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự nhà ở được xác lập từ trước ngày 1/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia, đối với trường hợp bên cho mượn, bên cho ở nhờ nhà ở (gọi chung là bên cho mượn) là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; bên mượn, bên ở nhà ở (gọi chung là bên mượn) thường trú tại Việt Nam, nếu thời hạn cho mượn, cho ở nhờ nhà ở theo hợp đồng đã hết thì bên cho mượn được lấy lại nhà ở, trừ trường hợp có thoả thuận khác nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên mượn biết trước ít nhất 6 tháng.

Trường hợp thời hạn cho mượn, cho ở nhờ nhà ở theo hợp đồng vẫn còn thì bên cho mượn được lấy lại nhà ở kể từ ngày hết thời hạn cho mượn, cho ở nhờ, trừ trường hợp có thoả thuận khác nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên mượn biết trước ít nhất 6 tháng.

Trường hợp thời hạn cho mượn, cho ở nhờ nhà ở không được xác định trong hợp đồng thì bên cho mượn được lấy lại nhà ở, trừ trường hợp có thoả thuận khác nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên mượn biết trước ít nhất 6 tháng; trong trường hợp bên mượn không có chỗ ở khác hoặc không có điều kiện tạo lập chỗ ở khác thì các bên thoả thuận việc tiếp tục cho mượn, cho ở nhờ nhà ở và phải ký kết hợp đồng mượn nhà ở theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005. Nếu không thoả thuận được thì bên cho mượn được lấy lại nhà ở nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên mượn biết trước ít nhất 24 tháng.

Trường hợp bên cho mượn và bên mượn đều là người Việt Nam lại định cư ở nước ngoài nhưng nhà ở đó đang do người khác thường trú tại Việt Nam sử dụng thì hợp đồng mượn, ở nhờ nhà ở giữa bên cho mượn và bên mượn chấm dứt; bên cho mượn và người đang sử dụng nhà ở có thể thoả thuận việc tiếp tục cho mượn nhà ở, cho ở nhờ nhà ở và phải ký kết hợp đồng mượn nhà ở theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005. Nếu không thoả thuận được thì bên cho mượn được lấy lại nhà ở nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đang sử dụng nhà ở biết trước ít nhất 12 tháng.

***


Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.  

Trân trọng.

Chuyên mục Café Luật

https://www.officesaigon.vn/van-phong-cho-thue-quan-phu-nhuan.html

Share this
Thu Vân

Đừng bao giờ đo lường bản thân bằng kỳ vọng của người khác hoặc để người khác xác định giá trị của bạn.

Theo dõi: Facebook Linkedin