Giá đất đền bù được tính như thế nào?

Cập nhật: 2023-01-15 10:22:23

5/5 - 1 Bình chọn - 543 xem

Câu hỏi: 


Tôi xin hỏi 1 vấn đề như sau:

1. UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định 4010/QĐ-UBND về nâng cấp đường tỉnh lộ 419 đoạn từ Km44 đến Km60 thuộc địa bàn huyện Mỹ Đức. Đất nhà tôi nằm trong quy hoạch thu hồi đất, đất đã có giấy chứng nhận QSD. vị trí đất nằm mặt đường của tỉnh lộ. theo Quyết định 50/QĐ-UNBND quy định giá đất đoạn qua địa phận nhà tôi là: 2.200.000đ/m2, giá đất thị trường giao dịch gần nhất là: 7.500.000 đ/m2.

2. Trên đất có nhà mái bằng xây dựng năm 2006, diện tích 80m2 giá trị xây dựng lúc đó là: 2.000.000đ/m2.

Vậy cho tôi hỏi: - Giá đất đền bù khi nhà nước thu hồi áp dụng theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội hay theo giá thị trường, hay theo phương án nào khác?

- Giá trị tài sản trên đất là nhà mái bằng nêu trên được xác định cụ thể như thế nào?

Xin nhờ tư vấn giúp! xin chân thành cảm ơn!


Kính gửi Quý bạn đọc

Giá đất đền bù được tính như thế nào?

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch và xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Café Luật xin phúc đáp đến bạn như sau:

Khi thực hiện việc đền bù, giá trị đền bù được xác định theo quy định pháp luật hiện hành về việc bồi thường khi thu hồi đất, cụ thể căn cứ vào Nghị định 197/2004/NĐ-CP:

Điều 9. Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại

1. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố theo quy định của Chính phủ; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng.

Điều 19. Bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban hành. Giá trị xây dựng mới của nhà, công trình được tính theo diện tích xây dựng của nhà, công trình nhân với đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được bồi thường theo mức sau:

Mức bồi thường nhà, công trình = Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại + Một khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban hành.

Một khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường tối đa không lớn hơn 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại;

Đối với công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mức bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban hành; nếu công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường.

3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, mà phần còn lại không còn sử dụng được thì được bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì được bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

Như vậy giá bồi thường về đất sẽ được áp dụng theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội tại thời điểm có quyết định thu hồi. Giá trị bồi thường đối với căn nhà mái được xác định bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban hành theo Điều 19 Nghị định 197/2004/NĐ-CP.

***

 

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.
* Bạn đọc vui lòng gửi nội dung được ghi bằng tiếng Việt có dấu.

Trân trọng.

Chuyên mục Café Luật
 

 

https://www.officesaigon.vn/

Share this
Thu Vân

Đừng bao giờ đo lường bản thân bằng kỳ vọng của người khác hoặc để người khác xác định giá trị của bạn.

Theo dõi: Facebook Linkedin