Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở cho Việt kiều?

Cập nhật: 2023-01-15 10:22:23

5/5 - 1 Bình chọn - 898 xem

Hỏi:

Tôi là Việt kiều mua nhà ở TP. Hồ Chí Minh năm 2006. Nay, tôi muốn làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì tôi có thể liên hệ với cơ quan nào để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tôi?

Trả lời:

Theo Quyết định số 54 /2007/QĐ - UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh “Về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) cho tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài (gọi chung là tổ chức), kể cả trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung của tổ chức và cá nhân.

Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (đối với trường hợp được thuê đất hoặc giao đất theo dự án) và cá nhân nước ngoài.

Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài (gọi chung là cá nhân); cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (không thuộc các đối tượng quy định nêu trên).

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp của bạn, Ủy ban nhân dân quận (huyện) là cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho bạn. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân quận (huyện) - nơi bạn có nhà ở, để được hướng dẫn.

***

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. 

Trân trọng.

Chuyên mục Café Luật

Thu thập tại http://www.officesaigon.vn

Share this
Thu Vân

Đừng bao giờ đo lường bản thân bằng kỳ vọng của người khác hoặc để người khác xác định giá trị của bạn.

Theo dõi: Facebook Linkedin