Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Cập nhật: 2019-07-20 09:37:20

5/5 - 1 Bình chọn - 422 xem

Nhờ vào thiết kế cửa sổ và cửa ra vào, những ngôi nhà bỗng trở nên có hồn với rất nhiều biểu cảm vui, buồn… khá ấn tượng.

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'

Ấn tượng những ngôi nhà 'mặt cười'


DiaOcOnline.vn - Theo Năng lượng mới (Diply)

https://www.officesaigon.vn/van-phong-cho-thue-quan-phu-nhuan.html